Хот хоорондын нийтийн тээврийн тариф 20,000 төгрөгөөр нэмэгдлээ

2021-07-20 620 0
Shares

Зам тээврийн сайдын 2013 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 162 дунд, жишиг тариф шинэчлэн батлах тухай” тушаалаар “Хот хоорондын хүн.км-ийн өртгийг 45-55 төгрөг байхаар баталсан. Уг жишиг тариф хооронд болон орон нутгийн нийтийн тээвэрлэлтийн тарифыг тооц байгууллагатай харилцан тохиролцож гэрээгээр тээвэрлэлтийг гүйцэтгэсэн байна.

Дээрх хугацаанд шатахууны үнэ 10 гаруй удаа нэмэгдэж өнөөдрийн байдлаар 2930 төгрөг болж 26,7 хувиар өссөн нь тээвэрлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын алдагдлыг нэмэгдүүлэн, хот хоорондын нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг хэвийн явуулах боломжгүй болж байна. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 374 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралтаар хүн.км-ийн өртгийг 60-75 төгрөг байхаар тогтоосон.

Дээрх тушаал шийдвэртэй уялдуулан хот хоорондын нийтийн тээврийн тарифыг хүн.км-ийн өртгийг 60-65 төгрөг болгон нэмэгдүүлж, аж ахуйн нэгж гэрээгээр харилцан тохиролцсон хэрэгжүүлээд байна. Хот хоорондын нийтийн тээврийн чиглэлүүдийн тээвэрлэлтийн хөлс 700-20.000 төгөргөөр нэмэгдсэн болно.

хот хоорондын нийтийн тээврийн тарифыг хүн.км-ийн өртгийг 60-65 төгрөг болгон нэмэгдүүлж, аж ахуйн нэгж гэрээгээр харилцан тохиролцсон хэрэгжүүлээд байна. Хот хоорондын нийтийн тээврийн чиглэлүүдийн тээвэрлэлтийн хөлс 700-20.000 төгөргөөр нэмэгдсэн болно.

 

хот хоорондын нийтийн тээврийн тарифыг хүн.км-ийн өртгийг 60-65 төгрөг болгон нэмэгдүүлж, аж ахуйн нэгж гэрээгээр харилцан тохиролцсон хэрэгжүүлээд байна. Хот хоорондын нийтийн тээврийн чиглэлүүдийн тээвэрлэлтийн хөлс 700-20.000 төгөргөөр нэмэгдсэн болно.

 

хот хоорондын нийтийн тээврийн тарифыг хүн.км-ийн өртгийг 60-65 төгрөг болгон нэмэгдүүлж, аж ахуйн нэгж гэрээгээр харилцан тохиролцсон хэрэгжүүлээд байна. Хот хоорондын нийтийн тээврийн чиглэлүүдийн тээвэрлэлтийн хөлс 700-20.000 төгөргөөр нэмэгдсэн болно.

 

хот хоорондын нийтийн тээврийн тарифыг хүн.км-ийн өртгийг 60-65 төгрөг болгон нэмэгдүүлж, аж ахуйн нэгж гэрээгээр харилцан тохиролцсон хэрэгжүүлээд байна. Хот хоорондын нийтийн тээврийн чиглэлүүдийн тээвэрлэлтийн хөлс 700-20.000 төгөргөөр нэмэгдсэн болно.

 

 

 

Shares

Холбоотой мэдээ