Монголын нисгэгч бэлтгэх сургалтын төлбөр 54-270 сая төгрөг

2021-09-27 362 0
Shares

Эрэгтэй хүүхэд бүр багадаа цагдаа эсвэл нисгэгч болохыг мөрөөддөг. Гэхдээ тэрхүү мөрөөдлийг биелүүлэх тийм ч амар биш ажээ. Хамгийн чухал нь нисгэгч болох бие болоод мэдлэгийн чансаа хэрэгтэй бол түүний дараа сургалтын төлбөрийн чадвартай байх чухал аж.

ИНЕГ-ын харъяа Нисэхийн сургалтын төв энэ жилийн элсэлтээ зарласан байна. Сургалтыг 14-өөс 34 долоо хоногийн хугацаанд олгох юм. Сургалтын хувьд: Нисэх онгоцны нисгэгч нь гурван сарын хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд 54 сая төгрөгийн төлбөртэй. Хувийн нисдэг тэрэгний нисгэгч дөрвөн сар хагасын хугацаанд /20 долоо хоног/ үргэлжилнэ. Төлбөр: 170 сая бол арилжааны онгоцны нисгэгч найман сарын хугацаанд үргэлжилнэ. Төлбөр: 270 сая төгрөг байна.

Нисдэг тэрэгний засвар үйлчилгээний сургалтын тухайд 15 долоо хоног үргэлжилнэ. Төлбөр: 9 сая 500 мянга бөгөөд сургалтад хамрагдагсад Нисэх сургалтын төвд буюу хуучин Чингис хаан нисэх онгоцны буудал Буянт-Ухаад байрлах юм байна. Үүнтэй холбоотойгоор бусад улс оронд нисгэгч бэлтгэх олон улсын сургуулиудын мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ.

Alteon Training Asia LLC,
Incheon KAL Training Center #7-241 Shinheung-dong 3 Ga Jung-gu, Incheon, 400-712 Korea:
Tel: 82 32 887-2973, 82 32 884-5322
Fax: 82 32 887-2977
www.alteontraining.com

Sierra Academy of Aeronauticas:Livermore Aeroport
550 Airway Boulevard, Livermore, CA 94551:
Tel: (925) 443-6100
Fax: (925) 443-6133
Email: info@sierraacademy.com
website: www.sierraacademy.com

Sierra Academy of Aeronauticas:Castle Aeroport
2305Jetlift drive, Atwater, CA 95301:
Tel: (209) 7227522
Fax: (209) 7227753
Email: info@sierraacademy.com
website: www.sierraacademy.com

Alteon training center:
4900 E. Conant Street Long Beach, CA 90808United States Phone: (562) 733-2100 FAX: (562) 733-2101
www.alteontraining.com

Seattle Training Center
1301 SW 16th Street Renton, WA 98055 United States Phone: +1-206-662-8243 FAX: +1-206-662-8669
www.alteontraining.com

Shares

Холбоотой мэдээ