<style type="text/css">.wpb_animate_when_almost_visible{opacity:1}</style>

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ГАРСАН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

2017-10-11 14:23 1676

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

 

Баянхонгор аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

 

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна. 

 

 

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

  

Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

 

Ø  Боловсролын шаардлага”: Тухайн ажлын байранд боловсролын ямар зэрэг тавигдсанаас шалтгаалж бакалавр эсвэл магистрын зэрэгтэй байх.

 

Ø  “Мэргэжлийн шаардлага”: Их, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно. Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/.

 

Ø  “Мэргэшлийн шаардлага”: Мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтад ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно.

 

Ø  “Туршлагын шаардлага”: Ажилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасны дагуу тооцдог. /Нийгмийн даатгалын дэвтрийн “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн хүснэгтэд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

 

 

Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газарын 203 тоотод 2017 оны 10 дугаар сарын 30, 31-ний өдрүүдэд 09.00-13.00 хүртэл, 14.00-17.00 цаг хүртэл бүртгэнэ.

 

Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх зааварчилгааг Салбар комиссоос аймгийн ЗДТГ-т 2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 17.00 цагт өгнө.

 

Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд шалгалтын үйлчилгээний зардал 6000 /Зургаан мянган/ төгрөг байна.

 

            Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

 

1.    Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

2.    Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл лүү хөрвүүлсэн байх/.

3.    Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

4.    Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

5.    “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь; /нэгийг анкетад наасан байна/.

6.    Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт

7.    Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

 

            Жич: Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /Цэргийн алба хаасан тухай тэмдэглэгээ хийсэн байх/

 

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

  

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

 

            Шалгалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 08:00 цагаас эхлэн доорхи байдлаар зохион байгуулна.

 

 1.Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт /цахимаар/

 2.Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/, /цахимаар/

 3.Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

 

            Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд шалгалтын байранд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

Тав. Мэдээлэл лавлагаа

 

Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг Засаг даргын Тамгын газрын 70442034, 88096942 дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

Байршил

Захиалга өгсөн байгууллага

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэгжийн нэр

Ангилал

Нэр

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Баянхонгор

Мэргэжлийн хяналтын газар

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-6

Улсын байцаагч

Халдвар хамгааллын асуудал хариуцсан эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын  байцаагч

1

Дээд

Эрүүл ахуйч, халдвар судлагч, нийгмийн эрүүл мэнд судлалч

Тархвар судлаачийнн мэргэжил олгох курс төгссөн.

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан

-Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах

-Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн

Гадаад, дотоодын Нийгмийн эрүүл мэндийн их, дээд сургууль төгссөн.

-Байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах

-Хөндлөнгийн нөлөөнд үл автах

-Системийн дүн шинжилгээ хийх

2

Баянхонгор

Баянхонгор АЗДТГ

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

Дээд боловсролын баклавараас доошгүй зэрэгтэй

Хүний их эмч

Төр, нийгмийн удирдлагаар мэргэшиж мэргэжил дээшлүүлсэн

Төрийн  албанд мэргэжлээрээ ажилласан байх

Баг бүрдүүлж ажиллах

-Баг дотроо бусдыг манлайлах чадвартай

-Компьютерийг хэрэглээний бүх  түвшинд эзэмшсэн

Орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, олон нийттэй харилцах баг бүрдүүлэх, хамт олныг манлайллын эерэг уур амьсгалаар манлайлах, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх

3

Баянхонгор

Баянхонгор АЗДТГ

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Соёл спортын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр

Соёлын менежер, арга зүйч, биеийн тамирын багш, дасгалжуулагч

 

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

багаар ажиллах манлайлах чадвартай

компьютерийн програмыг бүрэн эзэмшсэн

гадаад хэлний дундаас доошгүй шатны мэдлэгтэй

-Харилцааны өндөр соёлтой

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд мөрдөх

4

 

 

 

Баянхонгор

 

 

 

 

 

 

 

 

Орон нутгийн өмчийн газар

 

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Санхүү, өмчийн хадгалалт хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр

Санхүү менежмент гадаад худалдаа гаалийн удирдлага

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан А-3 гэрчилгээтэй байх

Төрийн албанд 6 сараас  доошгүй хугацаагаар ажилласан туршлагатйай байх

Компьютерийг хэрэглээний програм дээр ажиллах, багаар ажиллах, дүн шинжилгээ хийх, ур чадвартай эдийн засаг татвар санхүү тооцооны аргууд эзэмшсэн

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн стандартыг мөрдлөг болгон ажиллах чадвартай байх, байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах, бусдаас хараат бус ажиллах чадвартай байх

5

Баянхонгор

 

Орон нутгийн өмчийн газар

 

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Ажил худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр

Нягтлан бодогч, эдийн засагч

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан А-3 гэрчилгээтэй байх

Мэргэжлээрээ 3 жил, төрийн албанд 6 сараас  доошгүй хугацаагаар ажилласан туршлагатйай байх

Компьютерийг хэрэглээний програм дээр ажиллах, багаар ажиллах, дүн шинжилгээ хийх, ур чадвартай эдийн засаг татвар санхүү тооцооны аргууд эзэмшсэн байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн стандартыг мөрдлөг болгон ажиллах чадвартай байх, байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах, бусдаас хараат бус ажиллах чадвартай байх

6

 

 

 

 

Баянхонгор

 

 

 

 

 

Орон нутгийн өмчийн газар

 

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Орон нутгийн бүртгэл ашиглалт,хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр

Банк, санхүү, нягтлан бодогч

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан А-3 гэрчилгээтэй байх

Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил, төрийн албанд 6 сараас  доошгүй хугацаагаар ажилласан туршлагатйай байх

Компьютерийг хэрэглээний програм дээр ажиллах, багаар ажиллах, дүн шинжилгээ хийх, ур чадвартай эдийн засаг татвар санхүү тооцооны аргууд эзэмшсэн

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн стандартыг мөрдлөг болгон ажиллах чадвартай байх, байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах, бусдаас хараат бус ажиллах чадвартай байх

7

Баянхонгор

 

Шүүхийн тамгын газар

Баянхонгор аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүх

ТЗ-5

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

1

Бакалавр

Эрх зүйч

 

 

Хурдан бичих чадварыг эзэмшсэн, албан хэрэг хөтлөлтийн мэдлэг, Компвютерийн  хэрэглээний мэдлэгтэй байх

Ёс зүйн хэм хэмжээ сахих, нууц хадгалах, ажлын ачаалал даах, хариуцлага хүлээх

8

Баянхонгор

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

 

Тусламж үйлчилгээний нэгжид мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний програм дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

 

8

Баянхонгор

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Их эмч

 

 

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний програм дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

 

9

Баянхонгор

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Өсвөр үе залуучуудын эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Их эмч

 

 

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний програм дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

Өсвөр үеийн эрүүл мэндийн чиглэлээр сургагч багшийн сургалтад хамрагдсан байх

10

Баянхонгор

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Эрүүл мэндийн боловсрол, эрүүл мэндийг дэмжих асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Их эмч,

нийгмийн эрүүл мэнд судлаач, багш,

 

 

Мэргэжлээрээ  3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний програм дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

Эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургагч багшийн сургалтад хамрагдсан  байх

11

Баянхонгор

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Орчны эрүүл мэнд, эмнэлгийн хог хаягдал, эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

 

Бакалавр түүнээс  дээш

 

Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач, эрүүл ахуйч их эмч

 

 

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

 

12

Баянхонгор

 

Эрүүл мэндийн газар

 

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

Дэс түшмэл ТЗ-5

 

 

Мэргэжилтэн

БЗДХ, Сүрьеэгийн тандалт сэргийлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

1

 

Бакалавр түүнээс  дээш

 

Их эмч, Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач

 

 

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

 

13

Баянхонгор

Эрүүл мэндийн газар

удирдлага, Эдийн засаг, мэдээллийн  хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Эрүүл мэндийн байгууллагын гүйцэтгэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Сэтгэл зүйч , дотоод аудитын чиглэлээр тусгай сургалт хөтөлбөрт хамрагдаж гэрчилгээ авсан,

 

 

 

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэгээний программ дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах,төлөвлөх,

нэгтгэх, дүгнэх тайлагнах  чадвартай

 

14

Баянхонгор

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн  хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Хүүхдийн ерөнхий мэргэжилтэн

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Хүүхдийн их эмч

 

Мэргэжлээрээ  3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний програм дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

 

15

Баянхонгор

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн  хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Яаралтай болон гамшгийн үеийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Их эмч,

 

 

 

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэгээний программ дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах,төлөвлөх,

нэгтгэх, дүгнэх тайлагнах  чадвартай

 

16

Баянхонгор

 

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн  хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр түүнээс  дээш

 Удамжлалт анагаах ухааны их эмч,

 

 

 

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэгээний программ дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах,төлөвлөх,

нэгтгэх, дүгнэх тайлагнах  чадвартай

 

17

Баянхонгор

 

 

Эрүүл мэндийн газар

 

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

Дэс түшмэл ТЗ-5

 

 

Мэргэжилтэн

 

Нийтийн биеийн тамир,чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

 

1

 

Бакалавр түүнээс  дээш

 

Нийтийн биеийн тамирын арга зүйч

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэгээний программ дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах,төлөвлөх,

нэгтгэх, дүгнэх тайлагнах  чадвартай

 

 

 

 

 

ТУСЛАХ  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

Байршил

Захиалга өгсөн байгууллага

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэгжийн нэр

Ангилал

Нэр

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Баянхонгор

Жаргалант сум

Жаргалант сум ЗДТГ

Туслах түшмэл ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Газрын даамал

1

Дээд боловсролын бакалавраас доошгүй зэрэгтэй

Газар зохион байгуулагч инженер, газрын кадастр

 

 

Багаар ажиллах, аливаа ажлыг удирдан зохион байгуулах чадвартай бйах

Харьцааны өндөр соёлтой, ёс зүйг эрхэмлэдэг, техник технологийн мэдлэгтэй, орос хэлний мэдлэгтэй байх

2

Баянхонгор

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Баянлиг

Туслах түшмэл ТЗ-2

Мэргэжилтэн

Байгаль хамгаалагч

1

Дээд боловсролын бакалавр зэрэгтэй байх

Экологи, байгаль хамгаалал

 

 

Багаар ажиллах, аливаа ажлыг удирдан зохион байгуулах чадвартай бйах

Харьцааны өндөр соёлтой, ёс зүйг эрхэмлэдэг, техник технологийн мэдлэгтэй, орос хэлний мэдлэгтэй байх

3

Баянхонгор

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Хүрээмарал

Туслах түшмэл ТЗ-2

Мэргэжилтэн

Байгаль хамгаалагч

1

Дээд боловсролын бакалавр зэрэгтэй байх

Экологи, байгаль хамгаалал

 

 

Багаар ажиллах, аливаа ажлыг удирдан зохион байгуулах чадвартай бйах

Харьцааны өндөр соёлтой, ёс зүйг эрхэмлэдэг, техник технологийн мэдлэгтэй, орос хэлний мэдлэгтэй байх

4

Баянхонгор

Заг сум

Засаг даргын Тамгын газар,

Туслах түшмэл ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Нийгмийн хөгжлийн ажилтан

1

Дээд боловсролтой бакалавр түүнээс дээш

Нийгмийн ажилтан, түүх, нийгмийн багш

Нийгмийн ажлын чиглэлээр суралцсан

 

Бичиг баримт боловсруулах, ажил зохион байгуулах, бодлого боловсруулах, харилцааны ур чадвартай, багаар болн хүнтэй ажиллах чадвартай байх

Төрийн болон хувь хүний нууцыг хадгалах, хамгаалах орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, асуудлыгзохицуулах, шийдвэрлэх, зохион байгуулах, компьютерийн болон гадаад хэлний мэдлэгтэй

5

Баянхонгор

Галуут сум

Засаг даргын Тамгын газар,

Туслах түшмэл ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

1

Дээд боловсролтой

Малын их эмч

 

 

Бичиг баримт боловсруулах, ажил зохион байгуулах, бодлого боловсруулах, харилцааны ур чадвартай, багаар болн хүнтэй ажиллах чадвартай байх

Төрийн болон хувь хүний нууцыг хадгалах, хамгаалах орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, асуудлыгзохицуулах, шийдвэрлэх, зохион байгуулах, компьютерийн болон гадаад хэлний мэдлэгтэй

6

Баянхонгор

Баянхонгор сум

Засаг даргын Тамгын газар,

Туслах түшмэл ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Худалда, үйлдвэр, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

1

Дээд боловсролтой бакалавр түүнээс дээш

Эдийн засагч, бараа судлал, хоол үйлдвэрлэл, хүнсний технологич

 

 

Асуудал боловсруулах, оновчтой шийдвэр гаргах, хамтарч ажиллах, удирдан зохион байгуулах, ур чадвар эзэмшсэн байх

Ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих, орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, олон нийттэй харилцах, нууц хадгалах, хүнийг танин мэдэх, хүнтэй харилцах ур чадвартай байх

7

Баянхонгор

Баянхонгор сум

Засаг даргын Тамгын газар,

Туслах түшмэл ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Есөнбулаг 9-р багийн нийгмийн ажилтан

1

Дээд боловсролтой бакалавр түүнээс дээш

Нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч

 

 

Асуудал боловсруулах, оновчтой шийдвэр гаргах, хамтарч ажиллах, удирдан зохион байгуулах, ур чадвар эзэмшсэн байх

Ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих, орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, олон нийттэй харилцах, нууц хадгалах, хүнийг танин мэдэх, хүнтэй харилцах ур чадвартай байх

8

Баянхонгор

Эрдэнэцогт  сум

Засаг даргын Тамгын газар,

Туслах түшмэл ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Газрын даамал

1

Дээд боловсролтой бакалавр түүнээс дээш

Газар зохион байгуулагч, инженер, Ландшеф архитектур

 

 

Харилцааны өндөр соёлтой, мэдээллийн технологи, ухаалаг хэрэглээг бүрэн эзэмшсэн

Албан хаагч нь төрийн байгууллага, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэмжээ, байгууллагын соёл дэг журмыг сахих,

9

Баянхонгор

Жинст сум

Засаг даргын Тамгын газар,

Туслах түшмэл ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Бэлчээр газар тариалан жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан

1

Бакалавр

ХАА-н эдийн засаг, инженер, МАА-н менежер,  товар судлал

 

 

Харилцааны өндөр соёлтой, мэдээллийн технологи, ухаалаг хэрэглээг бүрэн эзэмшсэн

ТАХ-н ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, илүү цагаар ажиллах, хөдөө ажиллах

10

Баянхонгор

Жинст сум

Засаг даргын Тамгын газар,

Туслах түшмэл ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэн

1

Бакалавр

Нягтлан бодогч

 

 

Төрийн сангийн үйл ажиллагаа ЗГ-ын санхүүгийн удирдлага, мэдээлэл цахим сүлжээний програмын талаар мэдлэгтэй

Санхүүгийн сахилга баттай, үүрэг даалгавар биелүүлдэг, цаг нарийн баримталдаг, сууж ажиллах дадлага чадвартай байх

11

Баянхонгор

Жинст сум

Засаг даргын Тамгын газар,

Туслах түшмэл ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Нийгмийн хөгжлийн ажилтан

1

Бакалавр

Багш, эмч, хүн ам зүйч, нийгмийн ажилтан, менежер, социологич

 

 

Удирдлагын тавьсан асуудлыг хүлээн авах, бодлого төлөвлөх, боловсруулах, асуудал шийдвэрлэх, багаар ажиллах, манлайлах ур чадвартай байх

Өөрийгөө хөгжүүлж бусадтай мэдлэгээ хуваалцаж чаддаг байх, хариуцлага хүлээх чадвартай байх

12

Баянхонгор

Жинст сум

Засаг даргын Тамгын газар,

Туслах түшмэл ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

1

Бакалавр

Экологич,байгаль хамгаалагч, биологич

 

 

Өөрийн бизэр манлайлан удирдах, төрийн удирдлагын арга барилтай, зохион байгуулах, харилцааны соёлтой

Биеийн эрүүл мэнд сайн, хөдөө ажиллах боломжтой, илүү цагаар ажиллах

13

Баянхонгор

Баян-Овоо

Засаг даргын Тамгын газар,

Туслах түшмэл ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Нийгмийн хөгжлийн мэргэжилтэн

1

Бакалавр

Багш, хүний их эмч, хүн ам зүйч, нийгмийн ажилтан, эдийн засагч

 

 

Манлайлан удирдах, төрийн удирдлагын арга барилтай, зохион байгуулах, харилцааны соёлтой, хүнтэй харилцах, ажиллах чадвартай, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах, асуудлыг шийдвэрлэх

Төрийн нуууыг хамгаалах, хадгалах, орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, асуудлыг зохицуулах, шийдвэрлэх, олон нийттэй харилцах баг бүрдүүлэх, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх, хамтран ажиллах, хүнийг танин мэдэх, хүнтэй харилцах ур чадвартай байх

14

Баянхонгор

Баян-Овоо

Засаг даргын Тамгын газар,

Туслах түшмэл ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Газрын даамал

1

Дээд боловсролтой бакалавр

Газар зохион байгуулагч, инженер, газрын кадастр, экологич

 

 

Багаар ажиллах чадвартай байх, аливаа ажлыг зохион байгуулах

Төрийн нуууыг хамгаалах, хадгалах, орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, асуудлыг зохицуулах, шийдвэрлэх, олон нийттэй харилцах баг бүрдүүлэх, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх, хамтран ажиллах, хүнийг танин мэдэх, хүнтэй харилцах ур чадвартай байх

15

Баянхонгор

Шинэжинст

Засаг даргын Тамгын газар

Туслах  түшмэл ТЗ-3

Улсын байцаагч

Байгаль орчны улсын байцаагч

1

Дээд

Байгалт хамгаалагч, экологич, байгаль орчны нөхөн сэргээлт

 

 

Удирдлагын тавьсан асуудлыг хүлээн авах, ажил зохион байгуулах бодлого төлөвлөх, боловсруулах асуудал шийдвэрлэх харилцааны ур чадвартай соёлтой багаар болон хүнтэй харилцах чадвартай, урлаг спортын авъяастай

Төрийн нуууыг хамгаалах, хадгалах, орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, асуудлыг зохицуулах, шийдвэрлэх, олон нийттэй харилцах баг бүрдүүлэх, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх, хамтран ажиллах, хүнийг танин мэдэх, хүнтэй харилцах ур чадвартай байх

16

Баянхонгор

Бууцагаан сум

Засаг даргын Тамгын газар

Туслах  түшмэл ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Нийгмийн хөгжил хөдөлмөрийн ажилтан

1

Дээд боловсролын бакалавр

Нийгмийн ажил, төрийн удирдлагын арга зүйч, багш, эрх зүйч

 

 

Багаар ажиллах, харилцааны соёлтой, хүний санал сэтгэгдлийг сонсох хүлээн авч эерэг сэтгэгдэл төрүүлж чадах, гадаад хэлний мэдлэгтэй

Төрийн нуууыг хамгаалах, хадгалах, орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, асуудлыг зохицуулах, шийдвэрлэх, олон нийттэй харилцах баг бүрдүүлэх, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх, хамтран ажиллах, хүнийг танин мэдэх, хүнтэй харилцах ур чадвартай байх

 

 


Сэтгэгдэл үлдээх