<style type="text/css">.wpb_animate_when_almost_visible{opacity:1}</style>

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЯНХОНГОР АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2019-06-14 12:11 234Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 46 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг орон нутаг дахь захиргааны байгууллага, Төрийн албаны зөвлөлиййн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай танилцах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах , Төрийн албаны тухай хууль, дагалдан гарсан журам, дүрэм, зааврыг төрийн албан хаагчдад сурталчлан таниулах зорилгоор 2019 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 21-ний хооронд орон нутагт ажиллаж байна.


Сэтгэгдэл үлдээх