<style type="text/css">.wpb_animate_when_almost_visible{opacity:1}</style>

АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

2018-05-23 11:18 2248

БАЯНХОНГОР  АЙМГИЙН   ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАРЛАЛ


            Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

 

Баянхонгор аймгийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

 

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна. 

             Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

            Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг бүртгэнэ.

2.1. “Боловсролын шаардлага: Тухайн ажлын байранд боловсролын ямар зэрэг тавигдсанаас шалтгаалж бакалавр эсвэл магистрын зэрэгтэй байх.

            2.2. “Мэргэжлийн шаардлага: Их, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно. Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/.

2.3. Мэргэшлийн шаардлага: Мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтад ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно.

2.4. “Туршлагын шаардлагаАжилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасны дагуу тооцдог. /Нийгмийн даатгалын дэвтрийн “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн хүснэгтэд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

2.5.Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2018 оны 06 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд 09.00-13.00, 14.00-17.00 цагийн хооронд хийнэ.

Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд шалгалтын үйлчилгээний зардал 6000 /Зургаан мянган/төгрөг байна.

Гурав. Бүртгүүлэх иргэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

1.Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

2.Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол баталгаат орчуулга хийлгэсэн байх/.

3.Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт;

4.Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

5.“4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь; /1%-ийг анкетад наасан байна/.

6.Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт

7.Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр 6000 төгрөг

Жич: 1990 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн эрэгтэйчүүд Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхийг хуулбарын хамт авч ирнэ үү. /Цэргийн алба хаасан тухай тэмдэглэгээ хийсэн байх/.

Анхааруулга:

         Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

         Харьяаллын бус болон түр оршин суугаа  иргэдийг бүртгэхгүй.

         Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд шалгалтын байранд Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

            Шалгалтыг 2018 оны 6 дугаар сарын 14, 15-ны өдөр 07:30 цагаас эхлэн доорх байдлаар зохион байгуулна.

 

1.    Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт /цахимаар/

2.    Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/, /цахимаар/

3.    Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

Шалгалт авах газар, хуваарийг бүртгүүлсэн иргэдийн тооноос хамааруулан 2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 15.00 цагт Засаг даргын Тамгын газарт мэдээлнэ.

Тав.    Мэдээлэл лавлагаа

Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 70442034, 89018500 дугаарын утсаар ажлын цагаар холбогдож мэдээлэл авч болно.

 

 

 


БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ТӨРИЙН  ЖИНХЭНЭ

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА /ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛАЛ/

 

 

д/д

Захиалга өгсөн газар, байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай чадвар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Богд сум Засаг даргын тамгын газар

 

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Мэргэжилтэн

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан

ТЗ-3

1

Баклавр

Малын их эмч

Малын үржүүлэг селекци, МАА-нменежер

Ажлын туршлагатай

Багаар ажиллах чадвартай

Компьютерийн мэдлэгтэй

Хууль, журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг

Нууц хадгалах чадартай

Харинлцааны өндөр соёлтой

Идэвх сан

аачлагатай

Сахилга бат өндөртэй

Шаардлагатай тохиолдолд илүү цагаар ажиллах боломжтой

2

Баян-Өндөр сум Засаг даргын тамгын газар

 

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг

Мэргэжилтэн

Бэлчээр газар тариалан мал аж ахуйн асуудал хариуцсан

ТЗ-3

1

 

 

Баклавр

Зоо техникч, Мал зүйч

Мэргэжлээрээ мэргэсшсэн байх

Ажлын туршлагатай байх

Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой, компьютерийн мэдлэгтэй

Хууль, дүрэм, Төрийн албаны ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих

Нууц хадгалах

Байгууллага хамт олны дунд эерэг уур амьсгал бүрдүүлэгч

3

Баянбулаг сумын ЗДТГ

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг

Мэргэжилтэн

Бэлчээр газар тариалан мал аж ахуйн асуудал хариуцсан

ТЗ-3

1

Баклавр

Малын эмч нягтан бодогч, инженер

-

-

Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой, компьютерийн мэдлэгтэй, зохион байгуулах чадвартай байх 

Хууль, дүрэм, Төрийн албаны ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих

Нууц хадгалах

Байгууллага хамт олны дунд эерэг уур амьсгал бүрдүүлэгч

4

Заг сумын Засаг даргын тамгын газар

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг

Мэргэжилтэн

Малын үйлдвэр угсаа сайжруулах, удмын санг хамгаалах

ТЗ-3

1

Баклавр

 

Мал зүйч, малын их эмч

Мал үржүүлэг селекци малын эмч

Мал аж ахуй ажлын туршлагатай

Багаар ажиллах ур чадвартай байх, компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

 

Харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, комьютерийн программуудыг маш сайн эзэмшсэн.

5

Хүрээмарал сумын ЗДТГ

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг

Мэргэжилтэн

Мал эмнэлэг, малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан

ТЗ-3

1

Баклавр

 

 

 

 

Малын их эмч

-

Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх

Багаар ажиллах ур чадвартай байх, зөрчлийг хянан шийдвэрлэдэг, компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

Хууль ёсыг дээдлэх зарчмыг эрхэмлэх үнэнч шударга байх

6

Баянговь сумын ЗДТГ

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг

Мэргэжилтэн

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл хариуцсан

ТЗ-3

1

Баклавр

 

Мал зүйч

Мал үржүүлэг селекци, газар тариалан

-

Багаар ажиллах ур чадвартай байх, зөрчлийг хянан шийдвэрлэдэг, компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

Хууль ёсыг дээдлэх зарчмыг эрхэмлэх үнэнч шударга байх

7

Бууцагаан сумын Засаг даргын тамгын газар

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг

Мэргэжилтэн

Мал аж ахуйн технологи, үржил бүртгэл хариуцсан

ТЗ-3

1

Баклавр

 

Малын зоо инженер, технологич

-

-

Багаар ажиллах ур чадвартай байх, зөрчлийг хянан шийдвэрлэдэгкомпьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

Хууль ёсыг дээдлэх зарчмыг эрхэмлэх үнэнч шударга байх

8

Баян-Өндөр сум

Засаг даргын тамгын газар

Дотоод ажил, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, дотоод ажил хариуцсан

ТЗ-3

1

Баклавр

Хуульч, Эрх зүйч, Нийгмийн ажилтан, Хүний нөөцийн менежер

Хуульч, Эрх зүйч, Нийгмийн ажилтан, Хүний нөөцийн менежер

Баримт бичиг боловсруулах чадвартай, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын туршлагатай байх

Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой, компьютерийн мэдлэгтэй, зохион байгуулах чадвартай байх 

Хууль, дүрэм, Төрийн албаны ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих

Нууц хадгалах

Байгууллага хамт олны дунд эерэг уур амьсгал бүрдүүлэгч

9

Эрдэнэцогт сум

Засаг даргын тамгын газар

Дотоод ажил, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, дотоод ажил хариуцсан

ТЗ-3

1

Баклавр

Хуульч, эрх зүйч

-

Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан

Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой, компьютерийн өндөр мэдлэгтэй , зохион байгуулах чадвартай

 

10

Богд Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргаа удирдлага

Дотоод ажил, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, дотоод ажил хариуцсан

ТЗ-3

1

Баклавр

Хуульч, Эрх зүйч, Нийгмийн ажилтан, Хүний нөөцийн менежер

Хуульч, Эрх зүйч, Нийгмийн ажилтан, Хүний нөөцийн менежер

Баримт бичиг боловсруулах чадвартай, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын туршлагатай байх

Багаар ажиллах, удирдан зохион байгуулах, бүтээлч сэтгэлгээ,хүнтэй ажиллах өндөр ур чадвар,комьпютерийн хэрэглээний программууд дээр сайн ажилладаг байх

 Харилцааны соёлтой, багаар ажиллах, баг зохион байгуулж, удирдах ур чадвартай Урлаг спортын аль  төрлийн авьяастай бол тэр нь давуу тал тусгай чадвар болно.

11

Баянцагаан сум

Засаг даргын тамгын газар

Дотоод ажил, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, дотоод ажил хариуцсан

ТЗ-3

1

Баклавр

Хууль эрх зүй, сэтгүүл зүй, нийгмийн салбар

-

-

Багаар ажиллах, баримт бичиг боловсруулах, ачаалал даах, илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

Илтгэх чадвар сайн, мэдээллийн сүлжээнд ажиллах, Монгол бичгийн дунд шатны мэдлэгтэй

12

Шинэжинст сум

Засаг даргын тамгын газар

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Монгол улсын хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, аймаг сумын Засаг даргын болон ИТХ-ын тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх

ТЗ-3

1

Баклавр

Хууль эрх зүйч болон бусад

Баримт бичиг боловсруулах чадвартай

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн туршлагатай байх

Багаар ажиллах чадвартай харилцааны өндөр ур чадвартай

-

13

Гурванбулаг сум

Засаг даргын тамгын газар

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

 

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, дотоод ажил хариуцсан

ТЗ-3

1

Баклавр

Хуульч, эрх зүйч

-

Эрх зүйн чиглэлээр 3-аас доошгүй жил ажилласан

Баримт бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай байх, компютерийн мэдлэгтэй

Удирдан манлайлах, зохион байгуулах чадвартай харилцааны соёлтой,

 

14

Хүрээмарал сум

Засаг даргын тамгын газар

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, дотоод ажил хариуцсан

ТЗ-3

1

Баклавр

Эрх зүйч, нийгмийн ажилтан, ня-бо, эдийн засагч

-

 

Төрийн албанд 1-ээс доошгүй жил ажииласан байх

Баримт бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай байх, компют?рийн мэдлэгтэй

Удирдан манлайлах, зохион байгуулах чадвартай харилцааны соёлтой,

 

15

Бөмбөгөр сум ЗДТГазар

Санхүүгийн алба

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

Санхүү

ТЗ-3

1

Баклавр

Нягтлан бодогч

Санхүүгийн Нягтлан бодогч

 

-

Багаар ажиллах ур чадвартай байх, компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

Харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, комьютерийн программуудыг маш сайн эзэмшсэн.

16

Жинст сумын ЗДТГ

Санхүүгийн алба

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

Санхүү

ТЗ-3

1

Баклавр

Нягтлан бодогч

-

Төрийн албаны дадлага туршлагатай байх

Удирдан зохион байгуулах, багаар ажиллах ур чадвартай байх, компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

Хууль дээдлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйг чанд сахих

17

Заг сум

Засаг даргын тамгын газар

Нийгмийн бодлогын мэргэжил

тэн

Нийгмийн бодлого

ТЗ-3

1

Баклавр

 

Нийгмийн ажилтан, Сэтгүүлч

Нийгмийн салбарын чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн байх

Төрийн албанд 3-аас доошгүй ажил ажилласан

Багаар ажиллах ур чадвартай байх, компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

Харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, комьютерийн програмуудыг маш сайн эзэмшсэн.

18

Гурванбулаг сум

Засаг даргын тамгын газар

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Нийгмийн бодлого

ТЗ-3

 

1

Баклавр

 

Нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч, хүн ам зүйч, нийгмийн ухааны багш, эмч

Нийгмийн салбарын аль нэг чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан

Удирдан манлайлах, зохион байгуулах чадвартай, төрийн удирдлагын арга барил эзэмшсэн

Харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, комьютерийн програмуудыг маш сайн эзэмшсэн.

19

Бууцагаан сум

Засаг даргын тамгын газар

 

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Нийгмийн бодлого

ТЗ-3

1

Баклавр

 

Багш, эрх зүйч, нийгмийн ажилтан, төрийн удирдлагын арга зүйч

Багш, нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч, эрх зүйч

-

Багаар ажиллах ур чадвартай байх, компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

Харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, комьютерийн программуудыг маш сайн эзэмшсэн.

20

Баян-Овоо сум

Засаг даргын тамгын газар

 

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Нийгмийн бодлого

ТЗ-3

1

Баклавр

 

Багш, хүн ам зүйч, эдийн засагч, нийгмийн ажилтан, социологич

-

-

Багаар ажиллах ур чадвартай байх, компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

Харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, комьютерийн программуудыг маш сайн эзэмшсэн.

21

Их Богдын байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа

Жаргалант сум

Байгалт хамгаалагч

Сумын нутаг дэвсгэрт байгаль орчныг хамгаалах

ТЗ-2

1

Баклавр

 

Экологич, байгаль хамгаалал, эрх зүйч

Байгаль орчин болон хууль, хяналт шалгалт

Байгаль орчин болон хууль, хяналт шалгалтын ажлын туршлагатай, Хариуцсан газар нутгийнхаа онцлог, ялангуяа биологи, түүх, палентлоги, геологийн ач холбогдол бүхий газруудыг мэддэг байх

Багаар ажиллах ур чадвартай байх, зөрчлийг хянан шийдвэрлэдэг, компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

Хариуцан хамгаалж буй нутаг дэвсгэрт амьдарч ажиллах сэлгэн ажиллах хууль ёсыг дээдлэх зарчмыг эрхэмлэх үнэнч шударга байх

22

Их Богдын байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа

Галуут сум

Байгаль хамгаалагч

 Сумын нутаг дэвсгэрт байгаль орчныг хамгаалах

ТЗ-2

1

Баклавр

 

Экологич, байгаль хамгаалал, эрх зүйч

Байгаль орчин болон хууль, хяналт шалгалт

Байгаль орчин болон хууль, хяналт шалгалтын ажлын туршлагатай, Хариуцсан газар нутгийнхаа онцлог, ялангуяа биологи, түүх, палентлоги, геологийн ач холбогдол бүхий газруудыг мэддэг байх

Багаар ажиллах ур чадвартай байх, зөрчлийг хянан шийдвэрлэдэг, компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

Хариуцан хамгаалж буй нутаг дэвсгэрт амьдарч ажиллах сэлгэн ажиллах хууль ёсыг дээдлэх зарчмыг эрхэмлэх үнэнч шударга байх

23

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Гурванбулаг сумын ЗДТГ

Газрын даамал

Газар зохион байгуулагч, Геодези, Кадастрын инженер

ТЗ-3

1

Баклавр

Газар зохион байгуулагч инженер

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, зураг төслөөр мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ ажиллаж туршлагажсан байх

 

Асуудал дэвшүүлэх, журам, заавар, аргачлалыг боловсруулах мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, удирдан зохион байгуулах, компьютерийн хэрэглээний болон газар зүйн мэдээллийн системийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийг бүрэн эзэмшсэн байх

Төрийн албаны ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих

Нууц хадгалах

Илүү цагаар ажиллах

24

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Баацагаан сумын ЗДТГ

Газрын даамал

Газар зохион байгуулагч, Геодези, Кадастрын инженер

ТЗ-3

1

Баклавр

Газар зохион байгуулагч инженер

 

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, зураг төслөөр мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ ажиллаж туршлагажсан байх

 

Асуудал дэвшүүлэх, журам, заавар, аргачлалыг боловсруулах мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, удирдан зохион байгуулах, компьютерийн хэрэглээний болон газар зүйн мэдээллийн системийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийг бүрэн эзэмшсэн байх

Төрийн албаны ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих

Нууц хадгалах

Илүү цагаар ажиллах

25

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

Баянлиг сум

Байгаль хамгаалагч

Сумын нутаг дэвсгэрт байгаль орчныг хамгаалах

ТЗ-2

1

Баклавр

 

Экологич, байгаль хамгаалал

Компьютер болон газрын зураг дээрмэргэшсэн байх

Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан

Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

Илүү цагаар ажиллах

26

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

Баян-Өндөр сум

Байгаль хамгаалагч

Сумын нутаг дэвсгэрт байгаль орчныг хамгаалах

ТЗ-2

1

Баклавр

 

Экологич, байгаль хамгаалал

Компьютер болон газрын зураг дээрмэргэшсэн байх

Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан

Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

Илүү цагаар ажиллах

27

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

Хүрээмарал сум

Байгаль хамгаалагч

Сумын нутаг дэвсгэрт байгаль орчныг хамгаалах

 

ТЗ-2

1

Баклавр

 

Экологич, байгаль хамгаалал

Компьютер болон газрын зураг дээрмэргэшсэн байх

Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан

Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

Илүү цагаар ажиллах

28

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

Баянбулаг сум

Байгаль хамгаалагч

Сумын нутаг дэвсгэрт байгаль орчныг хамгаалах

ТЗ-2

1

Баклавр

 

Экологич, байгаль хамгаалал

Компьютер болон газрын зураг дээрмэргэшсэн байх

Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан

Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

Илүү цагаар ажиллах

29

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

Эрдэнэцогт сум

Байгаль хамгаалагч

Сумын нутаг дэвсгэрт байгаль орчныг хамгаалах

ТЗ-2

1

Баклавр

 

Экологич, байгаль хамгаалал

 

Компьютер болон газрын зураг дээрмэргэшсэн байх

Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан

Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх

Илүү цагаар ажиллах

 

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ТӨРИЙН  ЖИНХЭНЭ 
 АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ  ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА /ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛАЛ/
 

д/д

Захиалга өгсөн газар, байгууллагын нэр

Нэгжийн н

эр

Ажлын байр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай чадвар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

 

Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

 

Аудитор

Санхүүгийн хяналт,

шалгалт

ТЗ-6

1

Баклавр

 

Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засагч

Дотоод аудит, нягтлан бодох бүртгэлээр мэргэшсэн чиглэлийн сургалтанд хамрагдсан байх

Төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах, Монгол хэл бичгийн дүрмийг хэрэглэж чаддаг байх, компьютерийн хэрэглээний програмуудыг эзэмшсэн, англи хэлний зохих мэдлэгтэй

Төрийн албан хаагчийн болон дотоод аудиторын ёс зүйн хэм хэмжээг сахих 

2

Мэргэжлийн хяналтын газар

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс

Халдвар хамгаалалын асуудал хариуцсан эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын асуудал хариуцсан 

ТЗ-6

 

1

 

Баклавр

Эрүүл ахуйч, халдвар судлагч, нийгмийн эрүүл мэнд судлагч

Тархавар судлаачийн мэргэжил олгох курс төгссөн байх

-

-Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах

-Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг эзэмшсэн 

-Гадаад дотоод Нийгмийн эрүүл мэндийн их, дээд сургууль төгссөн

-Байгууллагын болон хувь хүний нууцг хадгалах

-Хөндлөнгийн нөлөөнд үл автах

-системийн дүн шинжилгээ хийх

3

Мэргэжлийн хяналтын газар

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс

Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч

Хүнсний чанар, стандартын хэрэгжилт, хяналт хариуцсан

ТЗ-6

1

 

Баклавр

Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанар, ариун цэврийн үнэлгээ

 

Тухайн мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан

-Баримт бичиг боловсруулах

-Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг эзэмшсэн 

-Хууль дээдлэх ил тод, шударга, зарчимч   байх

- Ёс зүйтэй, удирдах, удирдуулах зарчмыг мөрдөж ажиллах

- Ашиг сонирхолын зөрчил гаргахгүй байх

-Авилгад өртөхгүй байх

4

Мэргэжлийн хяналтын газар

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчны чиглэлээр гарсан хууль, тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, хяналт хариуцсан

ТЗ-6

1

Баклавр

Экологи, байгаль хамгаалал, Эрх зүйч

 Байгаль орчны хяналтын болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, ус, хөрсний бохирдлын чиглэлээр мэргэшсэн байх

Төрийн албанд 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

-Баримт бичиг боловсруулах

-Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг эзэмшсэн 

-салбарын үйл ажиллагаанд пүн шинжилгээ хийх, удирдан зохион байгуулах, асуудал боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай байх мэргэжлийн хяналт шалгалтын онцлогийг мэддэг байх

5

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар

Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, оролцоо, хамгааллын холбогдох эрх зүйн акт, бодлогын баримт бичиг болон төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх, хэрэгжилтийн талаар санал зөвлөмж болосруулалт хариуцсан

ТЗ-6

1

Баклавр

Нийгмийн ажилтан, багш, нягтлан бодогч

Үндэсний болон орон нутгийн сургагч багшаар бэлтгэгдсэн байх

 

Төрийн албанд 5-аас дээш, хүүхдийн салбарт 3-аас дээш жил ажилласан байх

 

-Багаар ажиллах, санал, зөвлөмж боловсруулах

-Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйг чанд сахих, шаардлагатай тохиолдолд илүү цагаар ажиллах

6

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

Мэргэжилтэн

Хяналт, судалгаа шинжилгээ хариуцсан

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Социлогич, философич, нийгмийн ухааны судлаач, Хуульч

Төрийн удирдлага, бодлого төлөвлөлт, судалгааны ажлаар мэргэшсэн

Төрийн албанд 5-аас дээш жил ажилласан

Багаар ажиллах, зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах, Монгол хэл бичгийн дүрмийг хэрэглэж чаддаг байх, компьютерийн хэрэглээний програмуудыг бүрэн эзэмшсэн

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих 

7

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Мэргэжилтэн

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан

 

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Хүний их эмч

Хууль эрх зүйгээр мэргэшиж мэргэжил дээшлүүлсэн байх

Төрийн албанд 5-аас дээш жил ажилласан

Багаар ажиллах, зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах, Монгол хэл бичгийн дүрмийг хэрэглэж чаддаг байх, компьютерийн хэрэглээний програмуудыг бүрэн эзэмшсэн

Төрийн албаны стандартн мэдлэгтэй, ажлын эрх ашгийг чухалчилдаг

Шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэлийг эрж хайдаг, санаачлагатай,

Хамт олны санал бодлоыг хүндэлдэг   

8

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Мэргэжилтэн

Соёл, спортын асуудал хариуцсан

ТЗ-5

1

 

Бакалавр түүнээс  дээш

Соёлын менежер, арга зүйч, биеийн тамирын багш, дасгалжуулагч

 

Төрийн албанд 5-аас дээш жил ажилласан

Багаар ажиллах, манлайлах чадвартай, програмуудыг бүрэн эзэмшсэн

Төрийн албаны стандартн мэдлэгтэй, ажлын эрх ашгийг чухалчилдаг

Шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэлийг эрж хайдаг, санаачлагатай,

Хамт олны санал бодлоыг хүндэлдэг   

9

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Мэргэжилтэн

Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, бодлогын зөвлөгөө хариуцсан

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Эрх зүйч, Төрийн удирдлага, бусад

Төрийн удирдлагаар мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ төр болон олон нийтийн байгууллагад 3-аас дээш жил ажилласан

байх

Бичиг баримт боловсруулах, багаар ажиллах  чадвартай

Аливаа асуудалд бодитой дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах чадвартай байх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмыг эзэмшсэн байх

 

Хууль дээдэлж, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд мөрдөж ажиллах

Авилгыг тэвчиж ашиг сонирхлын зөрчилгүй хүнд сурталгүй ажиллах

10

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв                                                            

Мэргэжилтэн

Анхан шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Их эмч

-

Тусламж үйлчилгээний нэгжид мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай

Багаар ажиллах, компьютерийнөргөн хэрэглээний програм дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

-

 

 

11

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв                                                            

Мэргэжилтэн

Нөхөн үржихүй, өсвөр үе залуучуудын эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Их эмч

-

Тусламж үйлчилгээний нэгжид мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай

Багаар ажиллах, компьютерийнөргөн хэрэглээний програм дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

-

12

 

Эрүүл мэндийн газар

 

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

 

 

Мэргэжилтэн

 

Ахмад настан, биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

ТЗ-5

 

 

1

 

Бакалавр түүнээс  дээш

 

Нийтийн биеийн тамирын

арга зүйч

-

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай

Багаар ажиллах, компьютерийнөргөн хэрэглээний программдээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

Нийтийн биеийн тамир,

чийрэгжүүлэлтийн чиглэлээр сургагч багшийн сургалтад хамрагдсан байх

13

 

Эрүүл мэндийн газар

 

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

 

 

Мэргэжилтэн

Орчны эрүүл мэнд,эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

ТЗ-5

 

 

1

 

 

Бакалавр түүнээс  дээш

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан

Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач

-

 

 

Мэргэжлээрээ ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийнөргөн хэрэглээний программдээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

 

14

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

Мэргэжилтэн

Халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Их эмч

-

Мэргэжлээрээ ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийнөргөн хэрэглээний програм дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

 

15

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

Мэргэжилтэн

Хавдарын эрт илрүүлэг, осол гэмтлийн тандалт, сэргийлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Их эмч, нийгмийн эрүүл мэнд судлаач

-

Мэргэжлээрээ ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийнөргөн хэрэглээний програм дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

 

16

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

Мэргэжилтэн

Эрүүл мэндийн боловсрол, эрүүл мэндийг дэмжих асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Дипломын болон Бакалаврын

 

Эмнэлгийн мэргэжилтэн, Арга зүйч багш

-

Мэргэжлээрээ  ажилласан туршлагатай

Багаар ажиллах, компьютерийнөргөн хэрэглээний програм дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

Эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургагч багшийн сургалтад хамрагдсан  байх

17

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

Мэргэжилтэн

БЗДХ, сүрьеэгийн тандалт сэргийлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

 

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Их эмч

-

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай

Багаар ажиллах, компьютерийнөргөн хэрэглээний программдээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

 

18

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Хүүхдийн их эмч

-

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

 

19

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдварын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Их эмч

-

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай

Багаар ажиллах, компьютерийнөргөн хэрэглээний программдээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

 

20

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Уламжлалт анагаах ухаан сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Уламжлалт анагаах ухааны их эмч

-

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай

Багаар ажиллах, компьютерийнөргөн хэрэглээний программдээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

 

21

Эрүүл мэндийн газар

 

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Яаралтай гамшгийн үеийн бэлэн байдал хариуцсан мэргэжилтэн

 

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Их эмч

-

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай

Багаар ажиллах, компьютерийнөргөн хэрэглээний программдээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

 

22

Эрүүл мэндийн газар

Удирдлага төлөвлөлт санхүүгийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Тоног төхөөрөмж, хөрөнгө оруулалт, хөрөнгийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Нягтлан бодогч

-

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай

Багаар ажиллах, компьютерийнөргөн хэрэглээний программдээр ажиллах, албан бичиг боловсруулах чадвартай

 

23

Эрүүл мэндийн газар

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ мэдээллийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

 

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

санхүүч,эрх зүйч, сэтгэл зүйч

 

-

 

 

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай байх

Багаар ажиллах, компьютерийнөргөн хэрэгээний программдээр ажиллах, албан бичиг боловсруулахтөлөвлөх, нэгтгэх, дүгнэх тайлагнах чадвартай

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний чиглэлээр сургалтад хамрагдсан байх

24

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

Мэргэжилтэн

Биологийн төрөл зүйл, мэдээллийн сан, сургалт сурталчилгаа хариуцсан

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Экологи, байгаль хамгаалал

Компьютер болон газрын зураг дээр ажиллах чадвартай байх

Төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

-Асуудал боловсруулах, оновчтой шийдвэр гаргах

-Харилцааны соёлтой байх

-Салбарын тэргүүлэх чиглэлд тулгамдсан зорилтыг зөв тодорхойлох

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

Илүү цагаар ажиллах

25

Гадаад харилцаа, аялал жуулчлалын алба

Гадаад харилцаа, аялал жуулчлалын алба

Мэргэжилтэн

Дотоод ажил, бичиг хэрэг, хяналт шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Дээд боловсролын бакавлаврын зэрэгтэй байх

Олон улсын харилцаа, англи хэл болон аялал жуулчлалын мэргэжилтэй байх

Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх

Төрийн албанд 1-с доошгүй жил ажилласан байх

Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг эзэмшсэн байх

Багаар ажиллах харилцааны соёл эзэмшсэн байх

Ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих

Монгол хэл бичгийн зөв бичих, найруулгын мэдлэгтэй байх

26

Гадаад харилцаа, аялал жуулчлалын алба

Гадаад харилцаа, аялал жуулчлалын алба

Мэргэжилтэн

Аялал жуулчлалын статистик, мэдээлэл, үйлчилгээний стандарт хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Дээд боловсролын бакавлаврын зэрэгтэй байх

Аялал жулчлалын мэргэжилтэй байх

Бизнесийн удирдлага

Аялал жуулчлалын чиглэлээр ажилласан туршлагатай байх

Харилцааны өндөр соёлтой, мэргэжлийн ёс зүйтэй байх

Өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухай бүрт нь биелүүлдэг, цагийн менежмент сайн байх,

Ажил зохион байгуулж, бусдад эерэгээр нөлөөлөх чадвартай,

Англи хэлний мэдлэгтэй байх, статистик мэдээ судалгаа гаргахчадвартай байх

27

Бөөн цагаан -Орог нуурын сав газрын захиргаа

Бөөн цагаан -Орог нуурын сав газрын захиргаа

Мэргэжилтэн

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн ус ашиглалт хариуцсан

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Ус ашиглалт, ус хангамжийн инженер

 

Байгаль орчны менежмент

Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Манлайлах, асуудал шийдвэрлэх, зохион байгуулах чадвартай байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

28

Бөөн цагаан -Орог нуурын сав газрын захиргаа

Бөөн цагаан -Орог нуурын сав газрын захиргаа

Мэргэжилтэн

Усны барилга, байгууламж, ашиглалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш

Гидротехникч, усны барилга, байгууламжийн инженер

Усан хангамжийн барилгын чиглэлээр мэргэшсэн

Төр болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшилд ажилласан байх

Манлайлах, асуудал шийдвэрлэх, зохион байгуулах чадвартай байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

_____________oOo_____________


Сэтгэгдэл үлдээх